Biong/Schia består av Nina Biong og Katja Schia.

Sammen har de produsert 4 danseforestillinger, hvorav tre har vært i samarbeid med barn og ungdom. I samtlige prosjekter forsker de i sammenhengen mellom sinn, bevegelser og menneskers intuitive uttrykksformer. Med utgangspunkt i forskning om hvordan bevegelse påvirker sinnstilstander, og sinnstilstanden påvirker bevegelser har de i tillegg til forestillingene, utviklet workshopen YESS.

 Denne har de undervist i flere fylker i Norge og i Russland.